Arenas

  Arena Sat 07/07 Sun 08/07 Mon 09/07 Tue 10/07 Wed 11/07 Thu 12/07 Fri 13/07
  Alain Mimoun 2 Info 07 08            
  Alain Mimoun 3 Info 07 08            
  Stade Maryse Hilsz 2 A Info     09 10        
  Stade Maryse Hilsz 2 B Info     09 10        
 

  Alla matcher 07 08 09 10 11 12 13