Statistik

Antalet lag i varje klass

Statistik kring klasserna

Åldersklass Spelare * Matcher Spelade Kvar Mål Mål/match Länder
Boys 10 42 38 38 0 258 6.78 Tyskland Algeriet Egypten Frankrike Common.Nation.LY USA
Boys 11 106 43 43 0 270 6.27 Kanada Egypten Frankrike Peru Filippinerna Common.Nation.QA Taiwan
Road to Paris - Berlin 12 21 21 0 93 4.42 Tyskland
U11 Champions' Cup Road To Paris 66 48 48 0 171 3.56 Schweiz Tyskland Frankrike Nederländerna
Boys 12 117 53 53 0 270 5.09 Brasilien Algeriet Egypten Frankrike Jordanien Common.Nation.LY Filippinerna Syrien
Boys 13 146 53 53 0 275 5.18 Kanada Schweiz Egypten Spanien Frankrike Haiti Indien Libanon Filippinerna Common.Nation.QA Turkiet Uzbekistan
Boys 14 40 28 28 0 120 4.28 Common.Nation.DJ Egypten Frankrike Haiti Filippinerna Réunion USA Uzbekistan
Boys 15 116 48 48 0 165 3.43 Kanada Colombia Algeriet Spanien Frankrike Iraq Marocko Common.Nation.MQ Mexico Sydafrika
Boys 16 43 27 27 0 122 4.51 Brasilien Kanada Republiken Kongo Egypten Frankrike Indien Mexico USA
Boys 17 112 46 46 0 181 3.93 Brasilien Algeriet Frankrike Storbritannien Indien Iraq Kuwait Common.Nation.LK Common.Nation.MQ Syrien Sydafrika
Boys 19 139 28 28 0 77 2.75 Frankrike Storbritannien Iraq Common.Nation.ML Sydafrika
Girls 14 83 41 41 0 211 5.14 Colombia Egypten Frankrike Storbritannien Iraq Filippinerna USA
Girls 17 75 28 28 0 90 3.21 Egypten Spanien Frankrike Mexico Réunion USA
Girls 19 12 27 27 0 68 2.51 Spanien Frankrike USA
  * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större