Elverum Fotball G12 (f 2008) 7

Anmeldungsnummer: 1007
Anmeldende Person: Morten Halvorsen
Trikotfarbe Heimrecht: White
Außer den vier Elverum Fotball -Teams, nahmen noch 0 weitere Mannschaften aus 0 verschiedenen Nationen in der Kategorie Guttelag 12år (født 2008) teil.

Senden Sie Elverum Fotball eine Nachricht

Øvrige samarbeidspartnere

GM Skogsdrift AS
Rfi
Preem
Hege Nordvang
Rena Hus & Hyttebygg
Rena Optiske
Lions
Renabiberging
Coop Extra Rena
Valg Til Hoegskolestyret Og Fakultetsraad W576h324
Medlienlogo
Bowlingen
Rena Media
alt

Trygghet, mestring og trivsel

Vi baserer vår virksomhet på Norges fotballforbunds handlingsplan. Vårt hovedmål er å "gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lag og klubbmiljøer.
Copyright (C) 2016 - Rena Idrettslag - Yngres avd
Designed by Rena Media DA