You are viewing the results for Rena IL VinterCup 2020. View the current results for Rena IL VinterCup 2022 here.

Statistics

Category statistics

Category Players * Games Played Left Goals Goals per game Nations
Guttelag 8 år (født 2012) 19 10 10 0 68 6.8 Norway
Guttelag 10 år (født 2010) 39 16 16 0 151 9.43 Norway
Guttelag 11 år (født 2009) 29 8 8 0 35 4.37 Norway
Guttelag 12år (født 2008) 27 6 6 0 44 7.33 Norway
Gutter/Jenter 7 år (født 2013) 16 10 10 0 94 9.4 Norway
Jentelag 8 år (født 2012) 15 10 10 0 76 7.6 Norway
Jentelag 10 år (født 2010) 11 10 10 0 63 6.3 Norway
Jentelag 12 år (født 2008) 22 6 6 0 22 3.66 Norway
Rena-Mesterskapet 0 9 9 0 46 5.11 Norway
  * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher.


Øvrige samarbeidspartnere

GM Skogsdrift AS
Renabiberging
Medlienlogo
John Galten
Oljeexpressen
Tannlege Hege Nordvang
Fysiskalske
lions
Ny Rena Bowling
HINN
Mekonomen
Rena Tannlegesenter
Deset Hereford
alt

Trygghet, mestring og trivsel

Vi baserer vår virksomhet på Norges fotballforbunds handlingsplan. Vårt hovedmål er å "gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lag og klubbmiljøer.
Copyright (C) 2016 - Rena Idrettslag - Yngres avd
Designed by Rena Media DA