You are viewing the results for Rena IL VinterCup 2020. View the current results for Rena IL VinterCup 2022 here.

Åsnesalliansen G/J7 (f 2013) Svart

Registration number: 1006
Registrator: Robert Langmoen
Primary shirt color: Black
In addition to the two Åsnesalliansen teams, 3 other teams played in Gutter/Jenter 7 år (født 2013).

Write a message to Åsnesalliansen

Øvrige samarbeidspartnere

GM Skogsdrift AS
Renabiberging
Medlienlogo
John Galten
Oljeexpressen
Tannlege Hege Nordvang
Fysiskalske
lions
Ny Rena Bowling
HINN
Mekonomen
Rena Tannlegesenter
Deset Hereford
LIonsRena 1
alt

Trygghet, mestring og trivsel

Vi baserer vår virksomhet på Norges fotballforbunds handlingsplan. Vårt hovedmål er å "gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lag og klubbmiljøer.
Copyright (C) 2016 - Rena Idrettslag - Yngres avd
Designed by Rena Media DA