You are viewing the results for Rena IL VinterCup 2020. View the current results for Rena IL VinterCup 2022 here.

Rena IL G10 (f 2010) 2

Registration number: 1008
Registrator: Lise Thodesen
Primary shirt color: Blue
In addition to the two Rena teams, 6 other teams played in Guttelag 10 år (født 2010).

Write a message to Rena IL

Øvrige samarbeidspartnere

GM Skogsdrift AS
Renabiberging
Medlienlogo
John Galten
Oljeexpressen
Tannlege Hege Nordvang
Fysiskalske
lions
Ny Rena Bowling
HINN
Mekonomen
Rena Tannlegesenter
Deset Hereford
LIonsRena 1
alt

Trygghet, mestring og trivsel

Vi baserer vår virksomhet på Norges fotballforbunds handlingsplan. Vårt hovedmål er å "gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lag og klubbmiljøer.
Copyright (C) 2016 - Rena Idrettslag - Yngres avd
Designed by Rena Media DA