You are viewing the results for Rena IL VinterCup 2020. View the current results for Rena IL VinterCup 2022 here.

Elverum Fotball G12 (f 2008) 10

Registration number: 1014
Registrator: Reidun Broen
Primary shirt color: White
In addition to the four Elverum Fotball teams, 0 other teams from 0 different countries played in Guttelag 12år (født 2008).

Write a message to Elverum Fotball

Øvrige samarbeidspartnere

GM Skogsdrift AS
Renabiberging
Medlienlogo
John Galten
Oljeexpressen
Tannlege Hege Nordvang
Fysiskalske
lions
Ny Rena Bowling
HINN
Mekonomen
Rena Tannlegesenter
Deset Hereford
alt

Trygghet, mestring og trivsel

Vi baserer vår virksomhet på Norges fotballforbunds handlingsplan. Vårt hovedmål er å "gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lag og klubbmiljøer.
Copyright (C) 2016 - Rena Idrettslag - Yngres avd
Designed by Rena Media DA