You are viewing the results for Rena IL VinterCup 2020. View the current results for Rena IL VinterCup 2022 here.

Vaaler IF G8 (f 2012) 1

Registration number: 1020
Registrator: Line Engebakken Syversrud
Primary shirt color: Purple
In addition to the two Vaaler teams, 3 other teams played in Guttelag 8 år (født 2012).

Write a message to Vaaler IF

Øvrige samarbeidspartnere

GM Skogsdrift AS
Renabiberging
Medlienlogo
John Galten
Oljeexpressen
Tannlege Hege Nordvang
Fysiskalske
lions
Ny Rena Bowling
HINN
Mekonomen
Rena Tannlegesenter
Deset Hereford
alt

Trygghet, mestring og trivsel

Vi baserer vår virksomhet på Norges fotballforbunds handlingsplan. Vårt hovedmål er å "gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lag og klubbmiljøer.
Copyright (C) 2016 - Rena Idrettslag - Yngres avd
Designed by Rena Media DA