Statistik

Statistik kring klasserna

Åldersklass Spelare * Matcher Spelade Kvar Mål Mål/match Länder
Guttelag 8 år (født 2012) 19 10 10 0 68 6.8 Norge
Guttelag 10 år (født 2010) 39 16 16 0 151 9.43 Norge
Guttelag 11 år (født 2009) 29 8 8 0 35 4.37 Norge
Guttelag 12år (født 2008) 27 6 6 0 44 7.33 Norge
Gutter/Jenter 7 år (født 2013) 16 10 10 0 94 9.4 Norge
Jentelag 8 år (født 2012) 15 10 10 0 76 7.6 Norge
Jentelag 10 år (født 2010) 11 10 10 0 63 6.3 Norge
Jentelag 12 år (født 2008) 22 6 6 0 22 3.66 Norge
Rena-Mesterskapet 0 9 9 0 46 5.11 Norge
  * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större


Øvrige samarbeidspartnere

GM Skogsdrift AS
Rfi
Preem
Hege Nordvang
Rena Hus & Hyttebygg
Rena Optiske
Lions
Renabiberging
Coop Extra Rena
Valg Til Hoegskolestyret Og Fakultetsraad W576h324
Medlienlogo
Bowlingen
Rena Media
alt

Trygghet, mestring og trivsel

Vi baserer vår virksomhet på Norges fotballforbunds handlingsplan. Vårt hovedmål er å "gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lag og klubbmiljøer.
Copyright (C) 2016 - Rena Idrettslag - Yngres avd
Designed by Rena Media DA