You are viewing the results for Dalecarlia Cup 2018. View the current results for Dalecarlia Cup 2020 here.

Värmdö IF F9 Röd

Games

  Nbr Time Arena Home team Result  Away team   Live  
28060406 Thu 28/06 12:40 Thu 28/06 20. 11-11 Gustafs GoIF 3 - 2 Värmdö IF Röd      
28062612 Thu 28/06 16:40 Thu 28/06 3. 7-7 Stor Värmdö IF Röd 4 - 4 Kvarnsvedens IK 2      
29060408 Fri 29/06 14:00 Fri 29/06 20. 11-11 Värmdö IF Röd 3 - 0 IF Tunabro 2      
29061314 Fri 29/06 18:00 Fri 29/06 17. 9-9 Stor Värmdö IF Röd 4 - 3 Kvarnsvedens IK 2      
30061301 Sat 30/06 09:20 Sat 30/06 17. 9-9 Stor Gustavsbergs IF FK 2 - 1 Värmdö IF Röd      
30061307 Sat 30/06 13:20 Sat 30/06 17. 9-9 Stor Värmdö IF Röd 1 - 1 Kvarnsvedens IK 1      
01070401 Sun 01/07 10:20 Sun 01/07 20. 11-11 IF Tunabro Blå 0 - 3 Värmdö IF Röd      

Group A