You are viewing the results for Norway Cup 2018. View the current results for Norway Cup 2019 here.

Elnesvågen og Omegn IL V Elnesvågen/Malmefjorden

Write a message to Elnesvågen og Omegn IL