Manglerud Star Fotball,IL Boys 7 3v3 Lions

Registration number: 2016
Registrator: Kjersti Engen
Primary shirt color: Green
Leader: Marianne Hofseth-Olsen

Write a message to Manglerud Star Fotball,IL