Manglerud Star Fotball,IL Boys 7 3v3 Wolfes

Registration number: 2016
Registrator: Kjersti Engen
Primary shirt color: Green
Leader: Kristian Eriksen

Write a message to Manglerud Star Fotball,IL