Sotra Sportsklubb G 12 -9

Hälsningar till Sotra Sportsklubb