Brage Trondenes, FK B14

Hälsningar till Brage Trondenes, FK