Bergen Nord, FK B17

Hälsningar till Bergen Nord, FK