Bergen Nord, FK G17

Hälsningar till Bergen Nord, FK