KFUM-Kam. Oslo Boys 8 3v3 4

Hälsningar till KFUM-Kam. Oslo