KFUM-Kam. Oslo Boys 8 3v3 7

Hälsningar till KFUM-Kam. Oslo