KFUM-Kam. Oslo Boys 8 3v3 8

Hälsningar till KFUM-Kam. Oslo