KFUM-Kam. Oslo Boys 8 3v3 13

Hälsningar till KFUM-Kam. Oslo