KFUM-Kam. Oslo Boys 7 3v3 6

Hälsningar till KFUM-Kam. Oslo