KFUM-Kam. Oslo Boys 7 3v3 7

Hälsningar till KFUM-Kam. Oslo