KFUM-Kam. Oslo Boys 7 3v3 9

Hälsningar till KFUM-Kam. Oslo