KFUM-Kam. Oslo Boys 7 3v3 13

Hälsningar till KFUM-Kam. Oslo