404

Page not found
 

Statistik

Statistik kring klasserna

Åldersklass Spelare * Matcher Spelade Kvar Mål Mål/match Länder
P10 162 41 0 41 0 0.0 Sverige
P11 313 71 0 71 0 0.0 Sverige
P12 494 119 0 119 0 0.0 Sverige
Pojkar 13 640 149 149 0 678 4.55 Sverige
Pojkar 14 369 79 79 0 271 3.43 Sverige
Pojkar 15 286 49 49 0 227 4.63 Norge Sverige
Pojkar 16-17 164 27 27 0 82 3.03 Sverige
F11 120 23 0 23 0 0.0 Sverige
F12 281 60 0 60 0 0.0 Sverige
Flickor 13 268 60 60 0 245 4.08 Sverige
Flickor 14 332 67 67 0 241 3.59 Sverige
Flickor 15-16 353 64 64 0 289 4.51 Sverige
  * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större