You are viewing the results for Stockholm Paragames 2019. View the current results for Stockholm Paragames 2020 here.

Statistics

Category statistics

Category Pelaajat * Games Played Left Goals Goals per game Nations
Hög 49 10 10 0 73 7.3 Finland Sweden
Låg 89 13 13 0 80 6.15 Finland Sweden
Mellan 114 21 21 0 130 6.19 Finland Sweden
  * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större