Statistics

Category statistics

Category Pelaajat * Games Played Left Goals Goals per game Nations
Wheelchair rugby 38 10 10 0 895 89.5 Finland France Netherlands Sweden
  * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större