Statistics

Category statistics

Category Pelaajat * Games Played Left Goals Goals per game Nations
Hög 11 5 0 5 0 0.0 Sweden
Mellan 44 12 0 12 0 0.0 Sweden
  * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större