Statistics

Category statistics

Category Pelaajat * Games Played Left Goals Goals per game Nations
P06 Haaste 0 36 36 0 197 5.47 Finland
P07 Haaste 0 56 56 0 230 4.1 Finland
P07 Kilpa 0 21 21 0 108 5.14 Finland France
P08 Haaste 0 47 47 0 269 5.72 Finland
P08 Kilpa 0 36 36 0 168 4.66 Finland
P09 Haaste 0 75 75 0 331 4.41 Finland
P09 Kilpa 0 56 56 0 234 4.17 Finland
P10 Haaste 0 84 84 0 554 6.59 Finland
P10 Kilpa 0 48 48 0 214 4.45 Finland
P11 Haaste 0 42 42 0 302 7.19 Finland
P11 Kilpa 0 27 27 0 202 7.48 Finland
P12 EP 0 16 16 0 136 8.5 Finland
P12 VP 0 16 16 0 108 6.75 Finland
  * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större