GFA Japan B9 (2010)

Players

Name
Haruto Abe (#28)
Matsuritaro Fujihashi (#15)
Ryugo Hayashi (#13)
Yu Nakamura (#12)
Kannosuke Inoue (#33)
Yu Kichiji (#30)
Yuto Saka (#52)
Yu Ijiri (#2)
Amir (#18)
Kota Wang (#7)
Hinata Yamazaki (#10)
Seita Takenami (#11)
Tomoki Sogami (#9)
Kotaro Tominaga (#6)
Ryoga Sanjo (#8)
Yutaro Kodaka (#1)
Yusuke Sai (#14)