GFA Japan B11 (2008)

Players

Name
Kaito Kondo (#9)
Hiro Takizawa (#15)
Hibiki Murata (#19)
Yuto Ochiai (#6)
Hinata Yamazaki (#10)
Hinata Takahashi (#17)
Haku Hibino (#5)
Uchenna Ezikakor (#67)
Itaru Yokota (#13)
Leo Yong (#1)
Ryuji Ogura (#4)
Kotaro Kanda (#3)
Aoi Ota (#8)
Suguru Ogawa (#16)
Michiyoshi Honda (#18)