Shoot FA B8 (2011) 1

Players

Name
Toba Shuntaro (#11)
Kaneko Toya (#7)
Teradaira Yuto (#5)
Fujii Ryusei (#9)
Oyamada Yosuke (#8)
Shimoda Kentaro (#3)
Yamakoshi Gaku (#10)
Okazaki Yuito (#6)
Tokumoto Sora (#4)