You are viewing the results for Skadevi Cup 2014. View the current results for Skadevi Cup 2024 here.

Värsås

Värsås IP är en anläggning som ligger ca 1,5 mil utanför Skövde.

Anläggningen går att nå via buss och tar ca 15 min. Från "Skövde Resecentrum" till "Värsås, Skövde" går bussar med lite oregelbundna tider under cupen. Använd reseplaneraren för att planera din resa, och vi rekomenderar främst transport via bil/minibuss.

Anläggningen har bl.a. kiosk och omklädningsrum.
Address: Högelidsvägen 11, 541 78 , Skövde
GPS: 58.35392, 14.04604