You are viewing the results for Stockholm Paragames 2018. View the current results for Stockholm Paragames 2020 here.

Statistics

Category statistics

Category Pelaajat * Games Played Left Goals Goals per game Nations
Hög 80 13 12 1 102 8.5 Finland Sweden
Låg 97 15 15 0 78 5.2 Finland Sweden
Mellan 132 22 22 0 146 6.63 Sweden
  * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större