GFA Japan B14 (2005)

Players

Name
Hayato Watanabe (#22)
Rintaro Inoue (#37)
Taisei Hasebe (#23)
Keita Kaneko (#24)
Ryusei Ishimi (#20)
Makoto Matsuura (#22)
Shogo Kido (#9)
Rikito Kato (#23)
Ryusei Harada (#29)
Shido Kamata (#15)
Gota Iwashita (#24)
Koshiro Tsukuni (#11)
Taisei Saito (#25)
EWAN NICHOLAS WILLIAMS (#4)
Kohki Takeuchi (#26)
Tatsuki Yokota (#12)
Ryota Mibuchi (#31)
Kengo Ishizaka (#28)
Kei Watanabe (#6)
Rin Koharazawa (#13)
Ryota Maekawa (#8)
Leo Chang (#5)
Hoku Yukawa (#2)
Junya Murai (#3)
Riku Ogawa (#10)
Hayato Kuroki (#16)
Kei Ota (#7)
Morinobu Nakayama (#19)
You Sato (#17)
Hiraku Aoki (#18)
Kaito Koike (#21)
Yugo Sasaki (#20)
Hayate Kobayashi (#33)
Chihiro Suzuki (#34)