GFA Japan B10 (2009)

Players

Name
Yutaro Kodaka (#1)
Yu Kichiji (#30)
Ryoga Sanjo (#8)
TOMOKI SOGAMI (#65)
Kannosuke Inoue (#33)
Kaikei Korin (#2)
Kaito Kondo (#9)
Seiju (#11)
Kaisei Terami (#13)
Takeru Watanabe (#31)
Daichi Saito (#4)
Kazushi Kosaka (#8)
Hinata Yamazaki (#10)
Yuto Ochiai (#6)
Leo Yong (#66)
Yuto Saka (#52)
Shogo Sasaki (#20)
Kotaro Tominaga (#62)