GFA Japan B12 (2007)

Players

Name
Rintaro Inoue (#37)
Kota Suzue (#22)
Aoi Ota (#69)
Gota Iwashita (#53)
Shota Ishimaru (#11)
Zeeshan Iskandar (#1)
Kengo Ishiaka (#55)
Aogu Yamazaki (#8)
Haruto Tanikoshi (#14)
Ryuji Ogura (#4)
Shunta Naya (#5)
Hinata Takahashi (#17)
Suguru Ogawa (#16)
Yuto Ochiai (#6)
Itaru Yokota (#9)
Hinata Yamazaki (#10)
Leo Yong (#1)
Itaru Yokota (#13)
Uchenna Ezikakor (#67)
Kotaro Kanda (#3)