Shoot FA B6 (2013) 1

Players

Name
Niinomi Aoba (#17)
Niinomi Fugo (#8)
Tokumoto Tomu (#2)
Shimizu Hiroki (#23)
Nagase Nicholas (#6)
Akaike Ko (#10)
Hashimoto Kazuhiro (#11)
Kawamura Koki (#9)
Saito Shuntaro (#7)