JSSL FC B7 (2012) 5

Players

Name
Warren Lock (#20)
Louis Cabibel (#71)
Isa Haris Bin Daniel Haris (#10)
Mei Yifan (#41)
Andre Sam John (#19)
Fayaaz Tan (#3)
Sachin Varma (#9)
Ezekial Yang (#1)
Zhang Jin Kai (#$player.shirtNbr)
Aarav Biyani (#48)
Rohan Tuli (#10)
Cohen Gut (#17)
Harry Nguyen (#98)
Hunter Gordon (#15)
Jordan Quek Yia Leng (#99)