Shoot FA B9 (2010) 2

Players

Name
Teradaira Sota (#30)
Kato Masaki (#33)
Soyama Keita (#32)
Shinya Hibiki (#4)
Takeuchi Asahi (#10)
Kawamura Kohtaroh (#14)
Yamaki Rihito (#9)
Sawada Koki (#7)
Oroshi Kenta (#20)
Kanehira Shotaro (#17)
Kamimura Genta (#10)
Iwasaki Eisuke (#9)
Anderson Kai (#20)
Harada Koshin (#10)
Yamaguchi Haruya (#7)
Ishihara Haruhi (#2)