GFA Japan B7 (2012)

Players

Name
Ryoto Furukawa (#2)
Homare Murata (#25)
SHOTA MATSUMOTO (#11)
Genshiro Inoue (#29)
Ryoya Ogura (#1)
Ami Kawase (#13)
Daichi Numagami (#3)
Yeonjun Yang (#8)
Seojun Yang (#5)
Naotaro Kabayama (#6)
Lent Kai (#56)
Riku Takashima (#9)
Sho Takayama (#7)
Keiichi Nakayama (#4)
Masaya Nagano (#17)