Shoot FA B12 (2007)

Players

Name
Komatsu Keita (#10)
Issac Goh (#21)
Nielsen Haruki (#11)
Umekage Ryota (#4)
Thaqif Rashid (#16)
Tsunoda Sotaro (#8)
Tanaka Sota (#6)
Suzuki Riku (#5)
Kono Atsuto (#2)
Kiong Yuqi (#18)
Aryan Dani (#17)
Sugimoto Takato (#10)
Komatsu Takuto (#12)
Kamei Yoshiki (#18)
Ishii Rin (#16)