Shoot FA B7 (2012) 1

Spelare

Namn
Yamanaka Hayato (#5)
Fujii Ryusei (#21)
Yamakoshi Gaku (#22)
Saito Shuntaro (#23)
Nakagome Rintaro (#6)
Okumura Yuto (#10)
Shimano Junichi (#11)
Yamashita Yuito (#9)
Suzuki Haruya (#8)
Nakai Kanji (#7)