Shoot FA B9 (2010) 1

Spelare

Namn
Shimane Ren (#14)
Tokumoto Sora (#25)
Teradaira Yuto (#24)
Kono Rento (#11)
Suguhara Sosuke (#10)
Kawata Keito (#3)
Takahashi Yuki (#4)
Aburano Haruta (#2)
Isoyama Yota (#6)
Mori Keigo (#8)
Umekage Sota (#9)
Fujihara Riku (#7)
Inami Kengo (#5)
Yamaguchi Haruya (#7)