You are viewing the results for Åhus Beach Fotboll 2018. View the current results for Åhus Beach Fotboll 2019 here.

Bana

Show referees
  Nbr Time Group Home team Result  Away team   Live  
05070300 Thu 05/07 11:00 Thu 05/07 P15 Grp 2 Asarums IF FK 3 - 0 Löberöds IF      
05070301 Thu 05/07 11:15 Thu 05/07 H17-19Ö Grp 5 Stoke City 1 - 1 Trollenäs IF 1      
05070302 Thu 05/07 11:30 Thu 05/07 H17-19Ö Grp 3 Peter och Heddas Doriyos 1 - 4 Videocenter/WallgårdsFärg      
05070303 Thu 05/07 11:45 Thu 05/07 H17-19Ö Grp 2 Trollenäs IF 2 1 - 2 FC MORGAN      
05070304 Thu 05/07 12:00 Thu 05/07 F15 Grp 1 Reymersholms IK 2 0 - 3 FC Hessleholm      
05070305 Thu 05/07 12:15 Thu 05/07 D17-19Ö Grp 2 Systembo Laget 0 - 2 livsfarlig ledning      
05070306 Thu 05/07 12:30 Thu 05/07 P15 Grp 2 Huddinge IF 0 - 2 Löberöds IF      
05070307 Thu 05/07 12:45 Thu 05/07 H17-19Ö Grp 5 Net six n’chill 1 - 2 Trollenäs IF 1      
05070308 Thu 05/07 13:00 Thu 05/07 H17-19Ö Grp 4 Showdellashow FC 1 - 1 Playboys      
05070309 Thu 05/07 13:15 Thu 05/07 H17-19Ö Grp 2 Tollarps IF 1 - 2 FC MORGAN      
05070311 Thu 05/07 13:45 Thu 05/07 P15 Grp 1 Fjälkinge IF 2 - 3 Hässleholms IF 1      
05070313 Thu 05/07 14:15 Thu 05/07 H17-19Ö Grp 5 Sillhövda AIK 1 - 1 Trollenäs IF 1      
05070314 Thu 05/07 14:30 Thu 05/07 H17-19Ö Grp 4 Hässleholms IF 1 - 2 Playboys      
05070315 Thu 05/07 14:45 Thu 05/07 H17-19Ö Grp 2 Strandängens IF 2 - 1 FC MORGAN      
05070316 Thu 05/07 15:00 Thu 05/07 H17-19Ö Grp 1 Mandingo United 2 - 3 Teos springpågar      
05070317 Thu 05/07 15:15 Thu 05/07 D17-19Ö Grp 3 Gråbo Academy 1 - 2 IFK Fjärås 1      
05070318 Thu 05/07 15:30 Thu 05/07 D17-19Ö Grp 1 Vinslövs 2 - 2 NederLaget      
05070319 Thu 05/07 15:45 Thu 05/07 H17-19Ö Grp 5 Net six n’chill 3 - 1 Stress i Dress      
05070320 Thu 05/07 16:30 Thu 05/07 H17-19Ö Grp 4 Hässleholms IF 2 - 3 BØRNES MAGASIN      
05070321 Thu 05/07 16:45 Thu 05/07 H17-19Ö Grp 2 FC MORGAN 0 - 2 Pågarnaholm      
05070322 Thu 05/07 17:00 Thu 05/07 H17-19Ö Grp 1 Partypinglorna 1 - 1 sapnu puaS      
05070323 Thu 05/07 17:15 Thu 05/07 D17-19Ö Grp 3 De vet du 4 - 1 IFK Fjärås 1      
05070324 Thu 05/07 17:30 Thu 05/07 D17-19Ö Grp 1 NederLaget 2 - 1 Svarta fåren      
05070325 Thu 05/07 17:45 Thu 05/07 H17-19Ö Grp 5 Trollenäs IF 1 1 - 4 Stress i Dress      
05070326 Thu 05/07 18:00 Thu 05/07 H17-19Ö Grp 4 BK Gifflar i Fönstret 0 - 1 Hässleholms IF      
05070327 Thu 05/07 18:15 Thu 05/07 H17-19Ö Grp 3 Videocenter/WallgårdsFärg 5 - 1 FC Bakåtpass      
05070328 Thu 05/07 18:30 Thu 05/07 H17-19Ö Grp 2 Strandängens IF 1 - 2 Löjligt Viktigt Möte      
05070329 Thu 05/07 18:45 Thu 05/07 H17-19Ö Grp 1 Partypinglorna 2 - 2 Teos springpågar